Alltid fri hemleverans inom
Enköping & Västerås

Tallmyra AB

På Tallmyra bedriver vi lant- och skogsbruk.

Tallmyra GårdVår virkesfördelning i skogen är 35% gran, 35% tall, 25% björk och resterande övrig lövskog. Alla produkter från skogen förädlar vi i egen regi. Tallmyra AB har 400 hektar åker och 300 hektar skog.

Vårt unika koncept

Tallmyra levererar vi ved i enhetliga poster för att undvika dyra emballage och effektivisera transporterna.

Beställ billig blandved!

3 600
4 800 kr
803