Alltid fri hemleverans inom
Enköping & Västerås

Träslag

Det är en konst att elda med rätt träslag.

Trädslag tall, björk och granBjörk, al, tall och gran m.m. tillhör de vanligaste trädslagen vid vedeldning. Värmevärdet mellan de olika träslagen varierar vilket påverkar kostnader, förbrukning och arbetsinsatser. Olika träslag brinner på olika sätt och avger olika mycket värme. Tyngre ved som björk, bok och ek ger mer värme än till exempel gran.

Björk

Björkved är den absolut vanligaste veden vilket är ganska naturligt med tanke på dess höga energiinnehåll i förhållande till volymen. Björk brinner utan gnistregn och sprätter inte. Björk är därför lämpligt för öppna eldstäder. Björk har ett brännvärde på 1900 kWh/rm och 4,3 kWh/kg.

Gran

Granved brinner med ett sprakande ljud och sprätter glöd. Gran är därför inte lämpligt för öppna eldstäder. Gran har ett brännvärde på 1700 kWh/rm och 4,4 kWh/kg.

Tall

Tallved brinner med ett sprakande ljud och sprätter glöd. Tall är därför inte lämpligt för öppna eldstäder.  Tall har ett brännvärde på 1700 kWh/rm och 4,4 kWh/kg.

Beställ billig blandved!

3 600
4 800 kr
804